Sidor


Till försvar av beslutet om upprättandet 
av en avelsanstalt för flyktiga dimvarelser


Kanske vardagstristess och
jorden rullar bara sakta i sitt fängelse
fast
vinter öppnar upp sitt väldiga mörker
att den sätter i tyngdlöshet mot
jordens mitt och
gravitationens halspulsåder
som utsöndrar kall svett
gör det är omöjligt att fylla
tjock sten i gårdsbrunn som
mörkt hål
där korpuskler inte
träffar ögonhinna


Kanske oäkta vara
på heltid i maskinens mage
och flyter bara där man
obemärkt extrahera annars
oskiljbara kroppar ur fysikalisk region
av inre samtidsmatris
om man inte det kan
föranleder apoptos eller,
i oändligheten, okontrollerad celltillväxt (cancer)
och det går inte att fylla
upp en sån potentialbrunn
i höga väggar


Säkert
annars kommer
krampaktighet tvinga
köttet surna i en förlorad svettjord
alla tillsammans krossa
att är abstrakt arbete
Det är också förvandling i
som förfrämligande
kan dom inte längre säga
vi är myror som
faller för tes
om fallande tendens
inte upphävs
så stoppa den apan-kroppen
och deras sykofanter


I spikböldshärd finns
långa armar som
dricker te
att språka
faktiskt genom inte
allt men
bra