Sidor

19 januari 2012

25.

vår
demokrati
bara hos
sjuk-kverulantens
tomma ord
och hjärnor
som brinner
av stickig snö

18 januari 2012

24.

Ska
fängelsekropparnas
vakna ögon
i vakuumnatten
krossa TV-glaset
och gå ut
trots
hiberneringstider?17 januari 2012

23.

Hembygdsgården
anordnar
genomgång
i progressiv 
avfallshantering
-- en investering
för framtiden

11 januari 2012